Grafik Tasarım Nedir?

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik; kağıda (yüzeye) bırakılan iz ile akıllara iz bırakma mesleğidir.
Grafik; yazılı-çizili-basılı her şey demektir.

GRAFİKER NEDİR?

Grafik tasarımcıdır. Güzel Sanatlar meslek grubu içinde Müzisyen, Besteci, Yazar veya Ressam gibi sanatçıdır. Fikir ve Sanat Eseri Kanuna göre Grafik Tasarım Eseri Sahibidir…

BİLGİSAYAR DİJİTAL ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
 

Yüzlerce yıldır uygulanan kağıt ve tuval üzerine çeşitli çizme ve boyama teknikleriyle iz bırakma yöntemleri dijital teknolojiye kadar fazla değişime uğramadı.

Tüm bunlar sanal olmayan elle tutulur bir ortamda gelişti.

Dijital teknoloji devrimi sayesinde İngilizce’de adına Computer, Türkçe’de Bilgisayar denilen araç icat edildi.

Mertlik bozuldu. Bilek, fırça, boyama, çizim vs. yeteneğinin önemi bir anda yok oldu(mu?)

Grafikerlerin, ressamların, mimarların, bilumum tasarımcıların yaptıkları; sanal alemde Mouse’a dokunarak ve tuşlara basılarak yapılır oldu.

Computer’ı eline alan tasarımcı oldu (mu?).

Aynı zamanda film ve kimyasal sıvıları ortadan kaldıran, zaman kaybını ve hata riskini yok eden, çekilen resmi makine içinde anında görmeyi sağlayan dijital fotoğraf makineleri icat oldu.

Dijital makineyi alan da fotoğrafçı oldu(mu?).

Tasarımda Dijital Sonrası dönem geçiş sancıları;

“Dijital teknolojiyi bilenle bilmeyen bir olur mu?” tartışmaları yaşandı. Bunun karşısında da, “tasarımı bilenle bilmeyen bir olur mu?” diye soruldu. Dijital teknoloji gerçek tasarımcının işlerini kolaylaştıracak, gerçek fotoğrafçının risklerini azaltacak yardımcı bir dost olacakken…

Tasarımı bilmediği halde bilgisayar kullanabilen grafikerler, fotoğrafçılığı bilmediği halde fotoğraf çeken amatörler yüzünden… Tasarımı insan değil, alet yapar mantığından hareketle hiçbir tasarım kuralına uymayan rastlantısal şekil, resim, yazı ve renk curcunası tasarım diye sunuldu.

Grafik sanatının değerinin ucuzlamasına, ciddi ve gözle görülür bir kalite kaybına, grafik kirliliğine yol açıldı. Tasarım bilmeyip 15 program, 3 işletim sistemi bilenler tercih edildi. Tasarımcıya teknik eleman, teknik elemana tasarımcı muamelesi yapıldı.

Ekonomik zorlukların dayatması, sosyal ve kültürel bilinçsizliğin etkisiyle; iş bölümü ortadan kaldırıldı, bir kişiden üç kişilik iş beklendi. Okullarda yetersiz bilgisayar eğitimi alan gençler sadece tasarım öğretilerek piyasaya salındı. Fikir ve Sanat Eseri yasasına aykırı olarak; Grafik tasarımcının tasarladığı bir afiş bir kez parası ödendikten sonra dergi kapağı, insert, Bill-board vs. gibi formatlarda defalarca ücretsiz olarak kullanılabildi. Fikir ve Sanat emeğinin değeri dijital ortamda çoğunlukla bilinemedi. Reklamcılar Derneği fikre değer verilmeyişinden rahatsız oldu. (Bu fikrin ucuzu yok mu?)

GRAFİKER NEDİR , NELERİ BİLMELİDİR ?

 

Grafiker her şeyden önce eski ustaların bildiği ışık, gölge, renk, doku, perspektif gibi resmin temel kurallarını bilmelidir.

Fotoğrafçılığı iyi bilmelidir.

Matbaacılık, yayıncılık ve iletişim kurallarını bilmelidir.

Sanat tarihini ve kültürünü, uygarlık tarihini bilmelidir.

Yaşadığı toplumu bilmeli, dünyanın farkında olmalıdır.

İyi bir tasarımcı olması için AYDIN kimliğine sahip olmalıdır.

Dijital Sonrası Dönem

Dijital görüntü teknikleri (dijital fotoğraf, web ve multi medya)

Dijital Tasarım (bilgisayarda tasarım programları)

Dijital Baskı gibi 3 önemli aşamayı bilmek durumundadır.

Grafikerler Nerede Çalışabilir?

Reklam Ajanslarında

Grafik Tasarım Bürolarında

Matbaalarda ve Gazetelerde

Serigrafçı veya Etiketçilerde

Film ve Renk ayrımı atölyelerinde

Kendi içinde reklam ve tasarım departmanı bulunan şirketlerde

Web sayfası yapan şirketlerde

Bağımsız olarak kendi iş yerlerinde çalışabilir.

Grafikerlik seçkin toplumlarda seçkin bir meslektir.

Zevkli ve cazip yapısı nedeniyle ne yazık ki tasarım bilmeden yapılabileceğine inanılan, çok rağbet gören, çok kolay sanılan bir meslektir. Grafikerlik; sanayi ve ticaretin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir meslektir. Grafikerlik ayrıcalıklı, zevkli ve dünyası çok geniş bir meslektir. Çocuk kitapları dizaynından web dizaynına, kutu ve ambalaj dizaynından gazete ilanı dizaynına kadar ufku çok geniş kültürel olarak zengin bir meslektir. Türkiye’nin kültürel düzeyi ilerledikçe grafikerlik çok daha tatminkar hale gelecektir.

Son Yazılar